αυτή είναι μια πολύ ισχυρή ορατή απόδειξη των διαφορετικών τύπων ενέργειας πλάσματος που μπορούμε να κάνουμε, να μετατρέψουμε και να χρησιμοποιήσουμε όπως απαιτείται για διαφορετικούς σκοπούς πλάσματος … σωστό ή λάθος ??? η ρύθμιση σε κάθε βάζο είναι διαφορετική, γι ‘αυτό έχουμε διαφορετικούς τύπους κατάψυξης σε κάθε βάζο, μείνετε συντονισμένοι… Continue Reading Science Experiment: Making & Testing a Small Health Pen Into Freezed Water, Keshe Plasma Technology

αυτή είναι μια πολύ ισχυρή ορατή απόδειξη των διαφορετικών τύπων ενέργειας πλάσματος που μπορούμε να κάνουμε, να μετατρέψουμε και να χρησιμοποιήσουμε όπως απαιτείται για διαφορετικούς σκοπούς πλάσματος … σωστό ή λάθος ??? η ρύθμιση σε κάθε βάζο είναι διαφορετική, γι ‘αυτό έχουμε διαφορετικούς τύπους κατάψυξης σε κάθε βάζο, μείνετε συντονισμένοι… Continue Reading Science Experiment: Making & Testing a Small Health Pen Into Freezed Water, Keshe Plasma Technology

Hi, I made my vacuum chamber and… ‘and…’ [dramatic, deep] ‘You thought I wouldn’t make it didn’t, you? No! No!’ I’m sorry. I’ve been watching too much ([high, synched with PewDiePie]) ‘PewDiePie’ recently. I should probably stop I mean, what is he, 27? And I’m 40. In some darker corners… Continue Reading Arcs change shape in my vacuum! RIP Tesla Coil 🙁