%PDF-1.3
%Äåòåë§ó ÐÄÆ 4 0 obj
>stream
x ­XMsÛÆ ¼ëWÌ»%U4 ðC¤ŽJ”Tœªä%eVù]—À‚Xi± ï ¤ñïÓ³ !RЫŠ+k ,ɤØè™îé™/ô
}¡lGë4Iwiº£Íöž¶«Uò°$’é3 úá’ŸQî) }Ž7¤Ér òŸð£ ¯ßâ7m·ë ÿ“Ýå5ý¸§Ínx
þÝnW´Ü-i_Ó ¿dIJ íKúnï¤h•9Ò¯ª¡§Þ7Zx%H z²Gÿ=íŸï~Þ ç2]%›%mÓur¿N3|¿N î
e›=8U % V– ü`… “ÒµªT²`Íœd+
2Âõä;w”®Oþ=Åk d³›QÌ‚}mQé=ØVBëž± *di]­Úžl ¢‡.xF«· }l) †ÐD Yƒ
ü{ ¬àû à›>(äQ é`1øœ H 6tmåT«Ð°Ê”ZÔuxÕП P&¡Oö¶w© } ¨ð±·-{ “b
:ô Ð«ºÑ’šª÷* šäWQ³ ò ”:oI‹¯àxAÚBi U Ÿ2 ̹²àL †×
Ý Â úß ‘zÐèD¡ìщ¦Â7 Ζۺ¶ Ñyô’,!·¦T®æ~ˆ p sSòÆI0‘K&âÆF#h”¥°
R ãàâ6aˆÝº ž ÄjàBA €6V‚oÅ ð *+` C[Æáãá c¤U9Ó
ñ êm‡‰ÓtM£$Ju :Ê–­4ä¥DëMÈX ŸGï£Û|$ÏÎÒ¹ ` øhÈ „[email protected]]K¦«
ÃOÐMmh.Œ ¢ƒÓan2¶VÕÐ ¬Ï¢Í*Ù³Bâ š¥s  Á !=ÈÓš[[Àý>LFb ˜
“n`5€:ÚÁí¨ ‘‰ç4‘Ì$Ëæ*è1 ƒ ÊKî²Ò¡° § ;3¾æN”PdñZí ½Ð‹Ê_ÍÁ# ÈU: ; ¾A
ì» ÂQ r0 3ï ±(ä—N˜aÖAþ¬mt‚W…t±`ÞÏar«IW‰ÆÓsç[æ
# H! ¶!u¬0Ñ, 1 J õ­S9 oÎ=„sr ‘ ®—3¤ˆ (ya; o,‚ syÀ€-‘ùPæzì[ˆ
ä ÖïÈps”wq{Ä 7×Ìõg¾ qœ &w ðF^ì°áíìœ {$ ›¹n¦dÈë ›0Š Äz— º Ô8{€,†‘x´ºà¹h
dÚ •²¶Žß„„ ãý6òkŽ Ï …I œ ƒó`EHT ¦¦ sQ Oqìg˜ hS U ¯Gè t.œ`ËR
$ÙÓ RÏ•„Ð!]t*v à7~H¹¥³!`…iÏkÉ°@ÿ³Mp¾`qäɶA”Cæ —£} ÀnƒÀu‚ÿàÓ GX;xø…Á!$YŒ ÛÚ ¡ jyîðlŠSxwÀ ú¾ qÜ Òóæ€Wüöç§X
±›ë ~É{ Ú L 7á “ÇÈ PØ$»á; Fc½5ÇX#üa®”¾{LË) 9Út }ˆWì“’gžA7Áb ;QO ÙÃ5³ ²/
m §Ñ¸Ó0u Gy ™ 8Ι^ ÞP‘3Þ “8]ºLç£F™w…äÙ1åš÷Â$Ö+YJM”…ÉùÇ§Ç [email protected]
!”!…©(u$G_¦s99© ú ‹ æ š +>.*=p° `À Ø 8؆ 2å¦KPº
F‘ ÍæŠ ç¥×D¶ Œˆ N ~B¢àø›cÿÇA ‹ ¿ ´vX ‡µÿqHG‘ .ç’ÿ́í¤±º÷
.E‹ê u?¦GË_BHÓú5>@€ÊñýŒ qÇ :— ”;ñ •s¦ôÖ y ÷ŠàG², pÙûÑ
C“pº`*Ã)=ã¸c
hB W‘qrüá¶q qëKN¿>endobj
6 0 obj>/Font>>>
endobj 11 0 obj
>
stream x …”MH a Çÿ³ ± Ñ— ÅÐÁ$T& R Óõ+S¶eÕL
b }w g§™Ý-E”„è˜uŒ.VD‡ˆNá¡C§:D ™u‰ £E ^”¶ÿ;“»cT¾03¿yžÿû|½Ã
U RŽcE4`ÊλÉÞ˜vztLÛü U¨F )Ãs: ‰ Ÿ©•Ïõkõ- iYj”±Öû6|«v™
P4*wd>,yëvÚ´Éï¥=í
SÔ°ßÈ79 Ú¸òý@Û `Ó‹ŠmÌ Ü v×Ulõ5ÀÎ `ñPÅö=éÏGÙõÊË jöÃ)Ñ kúP*}¯ 6ß
~^/•~Ü.•~Þa ÖñÔ2 nÑײ0å% Ô ìfüä ý‹ƒž|U °À9Žl
ú¯ 7? û Û ‰j`¨ ‘Ël7¸òâ”ç tæœi×ÌNäµf]?¢uðh…Ög M
Zʲ4ßåi®ð„[ é&LY ÎÙ_Ûx {x Oö ¹$¼î̥߬S]œ%šØÖ§´èê&7
ïgÌž>r=¯÷ ·g8`候ï 8rʶâ31Ä3’¬X3 ñßüÆ-$eÞ}ÔÜu,ÿ›gm‘g … 6ï64$Ñ‹
áÀE zL*LZ¥_ÐjÂÃä_• å] ½Xáž Ïy ¸[Æ?…X s
å šþNÿ¢/ë ú]ýó|m¡¾â™sϚƫk_ Wf–ÕȸA 2¾¬)ˆo°Ú z-di â ôä•õ
áê2ö|mÙ£É âj|5Ô¥ ejÄ8ãÉ®e÷E²Å7áç[Ëö¯éQû|öIM%ײºxf)ú|6 kÿ³«`Ò²«ðä .>
endobj 13 0 obj
>endobj
14 0 obj>stream
x ½Y t ×Õ¾wf¤ÑjK²e-^$Y²åEÞ± lƒ #Ù [`l ¶± cb( “ ‘”B K “4iÚ uèOÒÐ6%?­l§T4?9”¦’i
ýÉö’!4K Ù º8¡ Hú rÚ ÎiNæ 7÷í÷{ß»ïÎÌ @
ÐÀf`Aè] €ƒXL%ÏR|¦wp ýÆY¹ î `ï>pãêÓ}ï Ù TI7®Z¿¼ ~’
8 @½°¿/¸ìïÕÓ `ÝIý+ú©@y’o¢üqÊ»úW¯»½‘‘
§ü9ÊûVÝÔ 4ÊÍ RsÄúÕÁÛ ·ª.S¾™òö5ÁÕ}¿y OS~ åÝ 7ݲ ï` Sþûbÿ ›û “­»–Sþ
Â÷¿T† ÄK rx‚¤ :’K¤âÿèÆLöfÿÍ(Ü¿)’º&kä$yŠ )¯¤»
Ô„ @ (•Š7 u9 zÙ ( í…t® Ò bg(¾&Êh[ì‚ì4¨b‘Ø8KÌc¦ ߸„Éð ÿW° 8x ¡ œ0Ž¥ð*¦c ¼ Qx
þ VØ ÒÝ ïâ’ „÷0‡ÚTÀ ø/8 € ¨¥ð.ÊÀ
Óá½Ø†ØÓ± B Á“Èc ¦ÇŽB ì 0 ûQÃ, € šá6ØLcü ÎÄFcïÓø p õXÄUÇþ
q` /ì‚Cð+t  ópIìW
b²êƒ}Cõ!¡g7‘.f{Äð.Ê5µÙiXf{G{ · 8 „„=>‹>§_,éYi ) uÎþ¡•=Ä9´´
Z «ßÙãë Akû¨E°H™ ÏQó¦j ‘r´`VÁ,QV;Ì›âò ­ñòç ‹Ò¼éÉ7I6µNñ‚¢&ç ‚
²÷’ â‚°N o}Óa¨w:ÑGW Ò,W žÙ!†L‰Í ɲæ C›Û&a û}“àVúF• «ŸæÐS×Aí{†tU´€Ô^ç´
} ´²Îñ ¯. N–ȳt ƒX)®ÿ” …0x%=( ãw ûÍÎ~qù ¥¥¦¼Óìÿ å©‘¯ yž¦0([ÚG
¿Ó ÆØö0øÒ Ò †½ázªÎ n… ÔQÆã¡‚ÞÒ
:NöÛÑA­Š§ â +Ì“˜K sq Õ—ÆGi£1hˆŽ¡!q̶v§#t|h(uHÜuñ| á‹ ÂdA Ä&4q 7·P_ NGªXàt8 «Cä´Œ
øŠ …aÚ—3>…›zV Úr‰áʯˆáé×°÷š ®šBz ÃÕ„¹Jd¸æëcxÆU Ïür†k§p
H ÐÖJ ÏúŠ ®» †g_ þ)¤W1ì’Ì>‘áú¯ ᆫ nür†çLá& s í ‰á¦¯ˆáæka8pM
Ï›Bz Ãó óÇ0ЗÁ0}¡Í ï3–Þïg ™•ŒKgYƪ”óé …ò cU 9?
ÞDM R3O÷[email protected] © ÚšH KŠËô ½›â0÷pøò)Ù‰Og†¹ÖK?§—0Ò³Ÿôl=J0A›Pz› y…›wkÚ
+ ¸»Ø!nÈ° ÝÇí3 fµLžQ™— òJ Õ‚YF‹Ù
Fû˜£u± !õ q¨­ × — c7t£ÞQZYQ>-ÛYaJ1¥ Œ:žÉ¥B|
ÓÎ,.ºûùcK è L |0: ÙÎlàNžùòàÃoý5šQ¶sM ÖEÏO¥ö”ª«’ (¬*Ï›™m­±
R rKuÍÿ  Ј?‡8¸ñ‰q‘Šszï©óç‹ v¼– ã”Wo0y
^/ŠRŒù“+–€‰(çåÆ䔲ҊJwE|ù2y9ï ´£”¾Nôɦ 4 …視ÎÌìòi• •IÌë©•ÅB§»nAU×
ìáù™3º;ûò2TÑqeÃZL Û½›aÓÒ¢ÏhUlu kÝ÷ óÀ¢ 0 ½Q©Ñ™Ü­sf­ºç‚*ÑZ9»¬4«öž®{
~ ÕL›;=G›ç¨Ê Ê öÀï;KŒø¢h», ÅÎrUÄ£œf›
sê ;’÷â Tœ •2¹Nfm’ÕëæØïÄí‰;l*6…5%¥$™ Í)ͦ9Ö®”.S§õ,¾Æ½—þŽý¢]7
ëu;e[u Æû…²ù 7$Ü”À&$¤Ê]™ Þdð¤ªSX&“­0mÈÌèÑlÖ0 «‹±%ÜŸaqºö9 çM Þ9b»; ÷ž /Ò
¼Ä÷©Úšqƒ·¨›l ÖvãÚn . ÑYA;”Â;èVF»¤Ò!‘ z T#ž^ € ó –ì™]÷­•koý`ùšà榻
Öå–¦ — @ b* Æyª‹Öq× OZ:ù(†NA7”A‹.s ñ
y–Ö• ÆZÁžf÷˜ ‹ ›Á–å.ö$YKÓ¶¥ (+šâ¾±n }½s º/ÿ ›XqÎ 7 ’ ”ügµ Ù ÍØ ]t´2BÛHΫ¤ý,w#OÛxÔÑ
Ÿžä@ÅmL»¸[email protected] Œü íc) Š¾ Žxäè˜*zÛ%:þC:é |DòÓYB ¨’‰ŽÂ N65,¹ÅÉAKŠ%ß÷HôϘ.:5†NF€
ÒÚ¤ ÿm dhÄ,¬Ävu¿ZŽ é” IàT&Y…)‘±Zô îDòºO
ˆþ¬5òrš›Þ¸
­##™×iÓ vÆh ×B¾# ’áUaÀ­Z¬Z®º_uPõ‚J.S¡žÆëµ
¼];ƒ/Ñ6ñݼèUnã×kµ¦Ä í åNõ>uX-ONÖ(´Œ]£q Ôj•œgl
…Û TŠI­Ê¨Q+ r^ 6Æ“dÓ%&ó)4Ñ ­Z FÍ U¨H
š¤û –>cÊÏâ3 œ7 8g¾ìõzÅh‘,ÓL† 8 9G ‹š zï •Æ …ù² º¦ÖÛ¿ù»²
…æüÉ4=¼Eâ e-=.m˜RQ9 ÝèH¥óa†ž Ùn qå5[-ùt g|ô E‡Vm:–]Xˆ[žc •A¿JÃÝ|ù,ëºt:úÌýÈÊ“Å5”âªäBí
‰5 ƒ>þ“䩺‹Ï‹æ.Ic´ŽÞ†OR[¥Ô^¬ ~òÜh.ýòÁ‹g/¿¦Þ4U#ÖŠ—^ö 3^z“~
ö‹iîÏààn jŠE”®£º] wSz‡˜§¸‘M‡-T_Ç #I# 3  6 „÷1ÙÌƒÌ‹Ì ëc‡Ù puÜÓ2ƒì
¤Y +É/¯¢ek U Ú„¸¢Šøèå. qi­Çõ¸-‘®!Sl-$Ùì®f[:
ïyp ÍãºÞ6+/Œ üª1’ÏÕèÞS Æ I‡( ¨(ÖÄE¯û þ”þ åb’dá Æ s 3Þ;jÛJbx¬1§2+̾+
lcîF÷6Š ³(. ãBÁÃïå—ñ‹ø2>ŸÏå³y ŸÁ§òÉ
ƒB§HPh *…B!Wp F ŠäpìM!_Ü9ÉrúÓˆ çÄ;’¥ud{( ™+ƒ
†Œ+,‡í)ƒµæZÃL½·Þ÷/n=Ra /ÿ³‹ ëÔeÆôÐ :È Jï •Š‰XzÇTí –è«£þM­ëÇZ×
°X: wúûzèHpúì#­R¿/T/ «[ ¾ Xì_Ø>²Xèó
¶ ­âYwÇX‹¿‘œ&)¹¢k×”®Fÿ¿Ðå
k uµHý¾ kžXݔꚒꚒêj Z$]ùùþ muðÿYNWÍ
endstream endobj
15 0 obj 5219
endobj 16 0 obj
>
endobj 17 0 obj
[ 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 722 0 0 0 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 556 0 0
0 556 0 611 0 278 0 0 278 0 611 611 611 0 389 556 333 0 0 0 0 556 ]
endobj 8 0 obj
>endobj
18 0 obj>stream
x ½{y| U¶ÿ½·Ö®êîtwzO/étº; }! ¤ K E A‚ì Ä@˜ ‡ŠD”¢¢,‚£âÂ* B„
„Ç 8Ž‚ãŠË舎ãLž3óC ®þ [ “ø›7?ÿ˜Ïtõ]ëVÕ9çž{î÷ž[…0BH‹–#
E¦Í 2 “‡¡æu ¯Mk]˜úàŸ>‰ Þˆ sÛÌy³æ ?}å5„8 !I;붶™GN*) % ò
Ú2cÊô‹ ËŽ#TøW¸¾¤ *¤4¡ ¡¢ (§·Ì]¸øå ý÷P åÎÛî˜6åÈÚ® (_ ò„¹S Ï –[email protected]¨_#”SoŸ2wÆø–;
‡òb(§Í»ãÎ…lœ£å’ ¼dÞ‚ ó^¾÷ö „Ší@ß›P‡á ?-âÑQHSÑ„Þ µúºˆ
ÏÀÇÏøqІGBoK i ¤æexŽ éÕ| ÀψLjzm”ŒÌÈ‚¬È†ìÈ œ( ¹ y èó¡4äGé(€‚(„2P e¢, ð1dàŽ 
n9r²yÐ Å?€pž¦ÊØø—Ü)dPæÆÿÆTÀƒ Ò@”ªJt=ˆ6£[email protected]ívÈg Ih#:ƒç ƒx”êFïb
Ê…¾fQ G¯ãxü š‰žƒö Ñq´ í ~2Рu8Zƒ
ñ%PŽ@~*Z h,C+Ñ T w]ƒzâ;âûàìh4 íD»àúß`?ÙË&Ç_Œ[email protected]” ÷ gÎŇÇ÷€L²Q5 µ+ÐQ `ÎÇ[@ @Ý
è)´ ý ý ߃»ã-ñÖøÙøgˆÀY ÇRÜ ?cö°+ãOÄ¿Ž+ ‰ Ðh4=Šž…ûï ã
t{-¾ /Ä âu$Bî!Ýì}œM‰ ¨ Žzt º $p @ G?àoˆ 10 ™“ñâøÿA2 RNf V8ÚáX
h_Vá î æÜ s M+|öe‰ô ÷&êß:FSû² ŸB:ltŸ 0}’ ÐÙ™:M}ˆ ˆ-£ÑŒ2Ô1­
ä ¿& lÎ z u Ð &ÐÉ †Lé>æ* -5 â&Ï©éÒ8œ”‡ÉÕMÐ~r‡¡?ô ´7øS;¾EÐ…þž¿_3¥·† ¾Eô$íè>]éÄS®æ[UÁ
×-v íßVµO¡ì·×^S e* Js§¹³pØÈF_gj TDQVö°(ÒŒlÜ‹ñš¦(Žß E5îƒ0 2·L‚ÓÙTÕf×Àó¡
“ ™>Èåf§ ® S]IíHí 2½#upj ( PS81££)
$8¦ ä„n‚’FšRú²3ššúÃ}òè}à hÞÑ w˜Ó{ HÕª¼ 4ÊÏ ½ Ù8ª±syMJg¤¦ z
Ô÷ØÈÆÎc ¹MMЪ  R xél{/Í…@sA&œ/JÜe Ü nÑÔÑAï9¦Ñïë®…ÄïK¡ ~Ÿß d5Q™ö •¾ªQQTü¯%ÒG7Y
Ô–¨ .û7I¸üçH¸ÿÏ’pE ¥×I¸ h®  ðŸ“ðÀë$õ¯% é£ ˆ¼ ¨ ¨ ®þ7IxÐÏ‘pÍÏ’pm
¥×Ix0ÐK%÷Ÿ“pýu ò¯%€_ íTÎâåèß¡z{VÖˆ †/Q^ Ü6Ùgñ Åß) Ù@ד p7RécP0’Œ3
‰ âðtzýt %.kÄņX i ù¥E ÿžsçÎÔ –ã°¾EÜ # Õ²ŒÎGFÖãFÜ‚™û™
ìFi‡ ÕD%>CÂHàyLD ” ^ 6Õ,I Ô™9.`‚ ²Ì1 ‰å9, Ì â Ä(nŠh –ó ‰á ´=bÒé€FîIü¤äÐê¶øVO
* #.Ú b1‡Jéà ;ª²UVU6Ä*c•Æò*l4•—ÃßXž×ž›µÔ0 Ð {,¥“=ÑÔžkï­` ‚9Ñ”ÕÛ¶ÝPY)@(ÈÇÍͨ
Ë8¹ û ãÇÌšß÷Ü÷ ±œ_ ;üÔëäa2 ¬Š-b¦] „£J½* ñóÜ|î X…xÐÞHE
· ¯ç /ö²÷àvnU27FdVº F ßßÍhû[4 âñ8˜ Ra(0:S5 ‡7u‹oÎÌD ôŒ0|×Ðs±ÇTž‡ªªzªhÆ
ý9¨-Ò ¹l ä >”­šB¤3 ±É˜d Pâ Sˆ1a É®-DI&ˆD’_ˆY Q ü°¡ÒP™••ˆiÅÝ͸YÄ6
.ö§!£ÁTTXZRZÄ ¼/5 4 JK|~Öƒû ûNv} |û·o>ºs€ç¸sí å½8zñ‹ Ạî åüá5[•7•“Š¢ü÷Ž¦G¾úÕ‘Í¿Å/àÚ³
½!èyЛi ) ø fE¼íÆõ&R(Êž$‚îwåWªþƒo“Ë ¹P/ckÄŠËx”` á:ÜH8 B™² U Í a‘
%F’0/ †ž{‰c Zj 7G$ rÈÚ^-»Nɨ-SM e´¼œ ë×¾ô$e 7ƒ9£:‡áÿÄŸÉ—G~
K:Jú Ñ Ø­— ±Ï_¾ è£6~dü î+°eIªO³#’Ý ŽÉSø rZ¾û±£à6Lù³ò·?_P>ý [ôÜ —^QÎ* ÎÇѧïã¡8óml¸ô nû
x•Ê)åÍ‹Ê^n Ø)˜ Ù € $ oJ¤x¶v¶©M»ÄÄÖ› Í-æ%fV=FƒAÂú$ FD oÒ² ³¹€uZ“4
ä°X£XÞç[wÕŠÑñß 3‚Ú %‡Ño ±@‚é Kö ‚GŠ ëäG¡ $¾Â’â=d݉¿¾û‰RxŠY¾¸úNe!^½r
wäãÓ/Äc ² û{ fÁÃÔ¦NŽ¿Ã~ ý” ~/%2)œ ò ƒ%úb_]pjp‰~QºæVÑ®· H“¾E¿3
‘ôýÓÒÓ$†uÙWšóò²ýÍ Û?K“O$½hLOófäç í Û 1 á,ô ŒCP ÏQPø´oN/30#ý81™Œ0ÇB¸f‚¢æÆŠšç«=Þ
‘kô”‘ I0’À œA& ¼à9¹jÂeŠYØ ìÍB) { vØq ›…4!9 dœ y! ‘Çä‚“VˆTm0
Ô Œê Åèïî»A3°Õ–0RýBÁ¿tÄÚÔ O/.* äd Oã ®Ø ·ƒ)‚Qo¨Ñˆ‰û
[œÀ DÃ15 ¸%1»xÂÞN3KÅ õ ÍÍóÁÞ’kp ü±_ –>†-xøûx8¶œW– Sv+»Î)ËÁbŽewÑ
Vóøå Ð ¼Îˆë 9 ½ ™— K L`Ìxv 3‹m%‹Åû¡ƒä JJ¹2±…ãÀ¤c& ¬q¢ j à ©¨ ˜$Y‚Y‰Á
Ør’ ‘ÊÀ¾ÀSG5 b$JýÃwç—ÜTX¾•Ì|ä‘
q0Xwœ; ûsÃ(¥G¹¨( þ†UK¿:ºã“ýç6LÚ«â’Ø cβ#Ô}Öm‘¼m ¼Ñ¾]Üig†ŠÆÍf†1ón§ s
º RRl† 3!btº¥ ÍárG±°Ï·`é P·²¡§¼üŸ­®ú!‡ ÐZ¤ Ò’ €Kº®[email protected] ÖU>u]%[uAXWA¤±óAº®òý“u
’š‘5±ª UIhE U ˜¥H ï~nÛcX°ì…¡ù÷¯ w¯c 篇ߺ„Mo»Ø ïM»wûܧ·|´jÑ;’qÑ—°
× L/*‹Ÿgz _eäF‹”…¥ú:ýxý6vG Í$É[email protected]¢Û-$KÄm“¹ÜäCØhrzå Óáñ¶û
T_Ë>tðOûÖiwi$„±] Þ ! “)E ƒjï W&ªÞ½ý pÌF e1e ÷3 }·vËÒ-[—Ü¿ wŒÉ °û™ª
îاúæ |ËWï ùÍ+g_#¥ý¨â í W:
D  ›X–ƒ½ÉÌʼ ÏoFóÁ ˜ ¬ŠÏ CŠ.Ëõ0 ¼ºPGE çÀ¸‚µC÷»e%&Õo¸‡7É&Úô¶¤ ³]ï ‘Ï’µþ€ätû am ŸÛæÖÁr…Oq ˜d) ”à 6G1îr†aòÇà&ǹ
ŽPF ë®UÜ †‹=¯:¼ +Ô¬ ì; e üWµØҫŶ«( ”™š^p ]£Õ]‘~Mó— ÈN¯|fÆû#2
ßÚ0çñ Îð¼™ÛºÙ¼ 7¦ ¨J•j: î¿á8‡ -àöóé½>¤
>ž? øÁ!ç6A]ŠÙîéIi>äKÓëÄ äÃÁ€F O  ñaˆ´ê†…
üû­ƒÈN.8ðñ™³k3F,:^=ûƒO¾9%à xä„üñão®M‡UEZæ »7¾¼fBˀº ‘Á™Ždw^víc ýàiò
Ì[¶ø7DÃM +8ú%]®tL £¸* `­å6†×KF’LKðÆh Yô–$ÆË æŠ v¼ 7÷®L ‚›óèd «ì1Ä.¨“$EËt¼_õ/
‹)tÞ¾ ×® ¥@ç1{ …–Mxä n‚òΣ±Ú²d “5 ñîYää£ ë – Î| v‹¾±m&šdÑìHv˜3øEÌ{
* §— ¯“8°ÑvÁn‡ån® ÖÊN’ SbߺŠ´Ô #ªþÐý Œ »[½ª ›q‚Pu×Èè/U×,à”5
p™3ÿÞ—k Ý;‰¿ß¬G¿ “ƒ÷°y±òÑý&oŸð+¢¿|îÉ ™7=>z yßI± 8T™¯Ù6ØFº7âá
MÁ“8p±a Ž9žA ±$‘vÖ r S ºb ÞÃ; {Ο~Ú»ëLq ì:›z‘‚ Î5È
B”É —[email protected]Â&†aQ ¶u` xÝÍ ´íáÐ ÷U}¥}~ÒÄ 9Á ðNÂr ¶¡TÇ$þ {pÖIå¶cÊ]lÞ•
LËås !LßQç¶@N‹S#ËêØ è~Ú s([ +؇ðC, ­ ¶¦À ,õº 7ƒ ø x O€ x38 ©Ì h&œÀ 0Ä}¬
ÈR]ÀÍTBZ d#À Ý&ð4sí†,ø_ã ~ ’L}ÂàÿähÃ>¿ð=õ ËZ`[½Tõm¶ –ž°ƒwÓ®:ˆÕ øŒOôÕЭýùóç
ªM!E)ÔÉ+Ãò÷½7νöÖ‡ÝÊ™Ãç wXù
ˆ´› ~å Swù 3àÊ+ Ð^=ü ²2*¦+…Þ=X Vd ,övbÔP_ò {¢ÿz;/1ÔÁ·_èȳS·2
ï »”& | a k²Ùì Æ[email protected]ÙÁÉL»ƒ&”¤ ù‚üùà
kÆE–áwBOœBOðåh$´¡í&³Ÿ#Ÿð
@>“½ †Ð m+ -ƒP ׺ a>E xÃà½vȯ‚û­ õ
hûV •@Ã*8Oi²Ay9äex¦‰¦ è+Býà˜ «¨çà;‡c$
Þ[email protected]º™ ³ž5³s¸ n:ŸÏ¿ ´ ŸŠSÅ74 5 ¤ÕÒG²$×ÈÝò»ÚÑÚ uAÝF½V?:©0鞤
Œ©Æ Fúõ •s6|‡À [a=Nàë ìÊ”á+I ZOÏR+”è
ž~;3¸qô c&dÕϸ­uÆÂÙÓ¦@ ~ñ hF”÷“8 Ê ì=
“¥«ßÏdÁ3s` ³ Þî(B%¨ õ‡Ý† T‹ «_ ACÕo=à;‰ ÕïQFÃ7&7Á— ãÐxÔˆšà{¡›ÑD
ƒ–¾÷5 B „b YY7ØAÖ[Ñà ž†À Ùø Ô a „Ç!°}¹ P:ˆ èbÅÈ!܆œxhDf½7™
^»${ß‚åW÷“Þ ìŸ Æ xÏå3ìèÒ!Í ~ ?…¦#/~ ¼›Kà«• ¼i_ø6ïd8µ ̓°
£Æ ïèò z âl `1 D ï÷þ± ÇûEA”à.ïñP”…ä× (E’¼ÇÜOzÿÛ=Ë{ ®ĩ ah±ß»Ã}›÷Q
lƒuy×ÒEp—÷‘Dr— .Ýï ^ï ^ ž ¾>JvuyËáü¸ˆì-)óy‹Ý ¼y¡¨ˆ¡œã îÍ,ø­7 .„f©pÓ@Äèu¹
õö‡S wm¨?„Ãx’ÞŒ2ñæ®ÀPï!È »û†„ËÖGñ/öÕg ¢xI¤¤>c}¸>÷ ƒC!È ;-¬ n n
…,øp €¢ “˜E“h õ¢V”DpuDñ ]U^þ0Þ…ª@,»öÁë 0 ¿ •ìa¼[­Ü}@dE””Ñ ÚMu »ºA
1‚Ì~^ÍñQ¼ ÞÕ£U»#^ 2 ±ê h&l!‚ú , P«Nü`”G÷Y[«ìU¦ ÆòÁ5ÿ[4Y=s5¦Èô
ùÙ±»s=¼#Þ¹ÓÝ ¯ãC&înºÚ ü§ÿŸß» ÁŒê,:Kîk 7g¦úy ¿vÆdøÊ ó VøÜcùÔÔÔ½sæÑ
ô½öÉS§µÐtÊŒÎyþ 5 sü5©{[Õë~rz&=Ýê¯Ù‹fÖÞÔ¸wfdFMWk¤µ–~f±ojõ‚æëžµªïY ªÿɳªéÍ ÐgMU¯ûɳšéé©ôYÍôYÍôYS#SÕgQ
ÔÎ S}çBÐNø>È Ó9dÔ„FøÒ¦©&Š·Òï îBÿ³
endstream endobj
19 0 obj 10154
endobj 20 0 obj
>
endobj 21 0 obj
[ 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278 333 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 667 0 722 722 0 0 0 722 278 500 0 0 833 722 778 667 0 0 667 611 0 0 944
667 0 0 0 0 0 0 0 0 556 556 500 556 556 278 556 556 222 222 500 222 833 556
556 556 556 333 500 278 556 500 722 500 500 ]
endobj 9 0 obj
>endobj
22 0 obj>stream
x ½W{pTÕ ÿνw y Ù$lî]/›w„  ¯’eÙ Ð] ²›dc É`Œ‚…î(XY £¥P ¥ +‰ÈÍ&CoH¥‘â
õ…:Òj Qê«íÈØÚÒ¢hn g“¬ÄQ& 0Ü3çžïqÎ÷ýÎï|›ÜCŒˆ’)L”¹jšƒ-d¥Ù°¼Œn«ikUvþ}î È ‰Mu-·7§¾ÿ‡? I•D‰É·7m¨{éË£[ˆ®[
9’ëCÁÚÏ ÍZK4Z>½ †Ä ,éÐ}Ð’Õ7·Þk~›>…þ#èÖ¦u5Aª¦›¡# ™›ƒ÷¶XC‰[email protected]ß ]¹3Ø Zµîž‡¡?
ý†–uwµ ‚~ zVËúPËï ¸³ úEà{
6†ÆŸd2£ 9¸ÅÔG)¦ç(Ç ¦ti2ÉDÆÛèïð± ¹ñ±é ¥ô7 ÿ ùÎ{x ú‹çP í¤ýt
‘ž†œC·Ñ£tš5R [MÝt–eÒ àM” *èef ¯S ý
ó[é í¡NäÏ¡f ï.æ46BwA®¦-Æ/h Í  é9š‰¨»è¼qÈè‚w)-§vêÀú—˜*tJc
g q”K s«d›ØÏØ ö¦ ‘, |Â=½ÂÇâbqµ¸A|SºKŠšv˜ 5’õ_0z SÆ[4 ì´ŠÖÓfìî ¡ÿЗLD¬‰ÌÉf37»
-Ìö=ì ë *Y ;#´³÷Ø ì3vI0 ÉÂx!_h v  áU±AÜ#>&¾’^ æš ÓAÓGf§å/ýÕýÛú_5f
猋ø%XQ73ÁñbZKAì¶ 5úcìâ0Ú œÚIz NÇÚ l” §‹` Ø –Φ²Eh‹Ù­¬Ž5°
ì Úñ –ÿ 8 !AH & …*¡Zh ÂÂ[BXÌ óÄ…âJñ Ú‹âYñ’xI2Ic¥ñÒ
©ŒvHÍÒ>´§¤§¥¨ôši¦i®i±i…)lÚfÚ!Ö˜^7 5o6ï2GÍŸ™ÿiɱTXÖYvàtN£fŸG- óHl
ÐO¥;©†yX5íÅi dAŠ ºjÙCà«…rŒ5âfq 0 ÕpœîCµî£M´MM ?‹íô’TJ B†é7’›ì¦Ÿãtî§)¨¢ÁæÊÍËÍÉÎrNRop(r¦}bFzšmÂõãÇ
“š2*9)1Áj1›$Q`TàUK Š– Ф,µ´´ ëj †àe†€¦ÀT2|Ž¦ðuA¸†ÍtafÝ·fº
fºâ3YŠ2‡æ (^UÑ^ñ¨ŠÎV.ñAÞéQýŠv>&/ŠÉ ÇäQ ,P¼¶z ¢±€âÕJÚê#Þ€§°€õ¸@Gba
ÿÃá¢$ X£ùÁMõ6 |†WKW=^-M… Ÿèô kµÊ%>¯’Ãáðà ÓR r 4hÀIÛ“kÕÚíº‹ª
®öibЯ +5_› z´ ?²}£ IÞ —95ÁY
EJ4W`;Èåj€kÁ ÐÊ« „ ¶ú} Û: ‚cl R 7¤z9®@£¢%¨nµ>Ò ¹´Ô Mw¥{ՠǯQ¥/šæJ‹)…
=¶Í³ Ø}Oá¼Ây|œí°m ?y`ÀþF m›O¾ ±|iœ Æ3©eÀ©)5±$*ÀÎà¯Ð ŠÔÌ Oxü
Ûl žùš€š šÉY ÔÂUC0ê=à žhBZ:ßCÀíÇü@$e N
óST%r p„êùO‡[‚ƒ ³3å q’?èx­h,8$·ÅˆÁ®ëmj=?߶ؙBWmÞË Ð95 ³6N›Z^éshŠ ò ÊuJ¨ôu2¶Ë¯3c«N
{ % ¸ö6¸ x©5x Ja y H7 (%Øu ¯ %¢DÊj#J‰R b’œ± ŽPÄ? VùÀ -CF—?#.†üþYˆ3™ÇÁ
L ø ¡q0 Ƙiòט4¥  §’Ué[âÓž Íåñã P¾}•>­ •ë÷cVQ ) oj°
bž ÌEyðß4 ¥
1  ‰ð˜U>Õ¡õE” þ{ ÐuFß6¸ :ñ)ظWgáJ¬Å :2¸Au¨ ÀòsNoFI U”NÓ®Ìðô8n¬¼
h§Ç žq• ž9 †g ˆáÙq¤Ã ž ̳9Ã?¸v Ï Æpñ• vÅq ä¿mû —¥áLα´è(J˜—ÈždOP-Éì×äd q“Ìaûºr›ä ‡¨=Œ.ÆÞŒ ŠfN•
³ rJ k²(SbGåOŠ å Št Eå Ùº„áùLh®ÑrŸý€ü{ûíòqôŽ
W{.f • Ù›äÝ™:Û • j× Ö“ ¨®©çßœÁ Ö¢†]Õîõk†åÚ
ϵÞý ¹Ü>
endobj 25 0 obj
[ 222 ] endobj
26 0 obj>
stream x ] ±nÄ D{¾bË»â„í !E ä”É)N>ÃÚBŠ
´Æ…ÿ>@œ‹”b fæÁ°òÚ?÷ä È; ;`‚É“cÃÆ aÄÙ“h;pÞ¦ãT5»˜(d†‡}M¸ô4
PJ È÷Œ¬‰w8=¹0â¹hoì=Ípú¼ U ¶ ¿pAJÐ ­Áᔯ{1ñÕ, ²¢—Þeߧý’©¿ÄÇ
r£L´?•lp¸Fc‘ Í(TÓhu»i äþY 0NG²kµ*Ót£­ù_§ å‹
JvcÎmê jÑRÀ>V C, Öù Œdpw endstream
endobj 27 0 obj
223 endobj
10 0 obj>endobj
1 0 obj>
endobj xref
0 28 0000000000 65535 f
0000024013 00000 n 0000002132 00000 n
0000003310 00000 n 0000000022 00000 n
0000002112 00000 n 0000002236 00000 n
0000003274 00000 n 0000009249 00000 n
0000020217 00000 n 0000023849 00000 n
0000002359 00000 n 0000003254 00000 n
0000003393 00000 n 0000003443 00000 n
0000008752 00000 n 0000008773 00000 n
0000009017 00000 n 0000009428 00000 n
0000019673 00000 n 0000019695 00000 n
0000019931 00000 n 0000020391 00000 n
0000023250 00000 n 0000023271 00000 n
0000023506 00000 n 0000023530 00000 n
0000023829 00000 n trailer

]>>startxref
24285 %%EOF

22 thoughts on “Treating Hip Dysplasia in Dogs – VetVid Episode 015”

 1. Go to systemsaver(dot)net and learn how this Natural Supplement has performed, currently sold in 46 States and across 11 Countries… Endorsed by Trainers and Veterinarians. For Chronic Ailments: Arthritis, Hip Dysplasia, Asthma and more. Read testimonials from dog owners like yourself.

 2. Hello dr I have a question I need help my dad dog has fleas n we've treated him n took him a bath n now there starting to get in our home we clean every day n got sprays n there's still a problem help

 3. whis you would have given a good guide to let people know the signs of it like a ten point punch list.
  We spent a F' ing fortune at the Vet to find out that this was the problem

 4. My German Shepard is at 1 year and a half.  He has hip dysplasia but he showed no sign of any pain or issues as he's very active.

 5. I bought a Dog Hip Brace and my dog healed without surgery. The vet surgeon was not happy as he really wanted to sell expensive surgery. The Dog Hip Brace works better and safer than surgery.  No risk of infections. Much more affordable than surgery too.  I had pet insurance that paid 90% for the Dog Hip Brace because they do work.  But even without pet insurance, I still would have bought a Dog Hip Brace for all the reasons above.

 6. thank you soo much!! westcott vet has me almost putting a puupy down. over looking at him for 5 mins

 7. My dog's vet said THR is no longer the "gold standard" to deal with hip dysphasia and it's not done so much anymore. He said the new treatment is with stem cells. Is he wrong? Also, what about which option to choose if the dog is old? My Belgian Sheepdog is 13 years old with a life expectancy of 12-14, depending on who you're asking. How would that impact the treatment decision? (I had a cocker spaniel that lived to just 3 months short of 20, years, so I take the average with a "grain of salt.")

 8. My dog's vet said THR is no longer the "gold standard" for hip dysphasia and, therefore, it's not done so much anymore. He said the new treatment is with stem cells. Is he wrong? Also, what if the dog is old? My Belgian Sheepdog is 13 with a life expectancy of 12-14, depending on who you're asking. How would that impact the treatment decision? (I had a cocker spaniel that lived to just 3 months short of 20, years, so I take the average with a "grain of salt.") Would surgery be inadvisable in such a case?

 9. So is there a way to make it all go away without taking anything out so that the dog can run as hard as it wants without even minor pain

 10. My dog (German Shepard mix- 8 years old)has very bad hip dysplasia. He can’t walk straight and will drag one leg or walk with his front and hop with the back. He doesn’t show any signs of pain whatsoever and he tries to be as active as he can although it is getting harder for him. We can’t afford the surgery. Not sure what to do for him. Makes me sad he can’t be active like he loves to be anymore, it happened so suddenly and is quickly getting worse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *